شرکت کنندگان سال 96

درتصویرزیر,اسامی شرکت کنندگان سال 96 قرارداده شده است:

اطلاعات شرکت کنندگان سال 96 نمایشگاه کشاورزی شهرآفتاب تهران


تلفن:41047000 – 021

ایمیل: info@ifarmexpo.com
وب سایت : www.ifarmexpo.com
کانال تلگرامی آی فارم: telegram.me/ifarmexpo