فرم آگهی کتاب

مشارکت کننده گرامی:

این فرم بابت درج آگهی شما در

کتاب نمایشگاه بین المللی کشاورزی اتماک آیفارم (ماشین آالت ،نهاده ها ،سیستم های آبیاری ،گلخانه و صنایع وابسته)

که از تاریخ 21 الی 24 شهریور ماه 1397 در محل نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب تهران برگزار میگردد ، میباشد .

لطفا جهت دریافت آن و کسب اطلاعات بیشتر فایل زیر را دانلود کنید :

[otw_shortcode_button href=”http://ifarmexpo.com/intro/wp-content/uploads/2018/07/آگهی_کتاب.pdf” size=”medium” icon_type=”general foundicon-paper-clip” icon_position=”left” shape=”square” color_class=”otw-green”]Form.PDF[/otw_shortcode_button]